Pojištění podnikatelů a firem

Specialisté firemního pojištění z ENERGON finance pomáhají firmám a podnikatelům najít optimální pojištění, starají se o jeho udržování a řeší škody.

Pojisteni-firem_hlavni
ilustrační obrázek k - Pojištění majetku

Pojištění majetku

Pojištění majetku firem omezuje nepříznivé dopady nepředvídatelných událostí, které mají za následek poškození či zničení firemního majetku a finanční ztráty. Pro řadu firem jsou nemovitosti jejich nejdůležitějším majetkem, u pronajímaných objektů pak i zdrojem příjmu z pronájmu. Kvalitní pojištění firemních nemovitosti je tak nezbytnou součástí komplexního pojistného programu každé firmy. Majetkové pojištění zahrnuje kromě pojištění budov také pojištění různých vedlejších a pomocných staveb, ale i oplocení či zpevněné venkovní plochy.

Nemovitosti je možné pojistit proti celé řadě nebezpečí. Od základních, jako je pojištění proti požáru či výbuchu (tzv. FLEXA), přes tzv. živelní, kterými jsou povodeň, záplava, vichřice či zemětřesení až po doplňková jako tíha sněhu, vodovodní škody, vandalismus či terorismus.

ilustrační obrázek k - Pojištění vozidel

Pojištění vozidel

Pojištění vozidel kryje rizika spojená s provozováním vozového parku prostřednictvím tzv. flotilového pojištění. Flotilová pojištění jsou určena k ochraně všech typů vozidel, která jsou ve vlastnictví nebo nájmu podnikatelů - fyzických nebo právnických osob.

Firma se může bránit proti poškození, zničení nebo odcizení vozidla. K tomuto typu pojištění je možné sjednat celou řadu doplňkových pojištění. Může se jednat o pojištění nákladů na nájem náhradního vozidla, pojištění věcí přepravovaných pojištěným vozidlem, pojištění čelního skla nebo například úrazové pojištění spolucestujících.

ilustrační obrázek k - Pojištění finančních rizik

Pojištění finančních rizik

Mezi pojištění finančních rizik se řadí především pojištění úvěrů, záruk a dále pak pojištění různých finančních ztrát. Toto pojištění zahrnuje pojištění pohledávek, pojištění finančních záruk (např. při nekonání akce), pojištění stažení výrobku z trhu, pojištění zpronevěry, pojištění únosu a vydírání.

ilustrační obrázek k - Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti kryje škodu, kterou způsobí firma či podnikatel svému okolí při provozní činnosti. Pojišťovaným rizikem je odpovědnost za škodu, která vzniká, dojde-li k porušení povinnosti a v příčinné souvislosti s tím vznikne škoda. Pojištění kryje všechny škody, které jsou způsobené pojištěným na majetku a zdraví nebo zájmech jiných osob a organizací (třetích osob), náklady právního zastoupení, škody nebo jiné újmy z výkonu vlastnických, nájemních nebo obdobných vztahů, či škody způsobené vadným výrobkem. Pojištění odpovědnosti za škody je pojištění následků vyplývajících z nedokonalé činnosti lidí.

ilustrační obrázek k - Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu

Pojištění přerušení provozu je určeno k ochraně podnikatelských aktivit. Jeho podstatou je kompenzovat případy, kdy vzniknou finanční ztráty způsobené přerušením nebo omezením provozu. Pojištění přerušení provozu kryje proti nebezpečí požáru, povodni či ostatním živelním nebezpečím, ale také proti krádeži, vodovodní škodě nebo pro případ havárie na strojním či elektronickém zařízení. Zvláštním druhem pojištění je ztráta předpokládaného zisku v důsledku stavební havárie a zpoždění zahájení provozu.

ilustrační obrázek k - Pojištění transportu

Pojištění transportu

Pojištění transportu je pojištění přepravy zásilek. Pojištění se sjednává pro případ poškození, zničení, odcizení nebo ztráty zásilky při vnitrostátní nebo mezinárodní přepravě.

ilustrační obrázek k - Zaměstnanecké programy

Zaměstnanecké programy

Zaměstnanecké programy zahrnují různé druhy pojištění, které lze využít jako benefity pro zaměstnance firmy. Státem podporované jsou zejména pojištění spořícího charakteru – životní pojištění s příspěvkem zaměstnavatele a penzijní připojištění se státním příspěvkem, kdy se příspěvek firmy považuje za její daňový náklad a u zaměstnance navíc nepodléhá zdanění. Lze sjednat i riziková pojištění - skupinové úrazové pojištění a skupinové zdravotní pojištění.