Pojištění osob

Odborníci z ENERGON finance na občanská pojištění Vám pomohou najít to správné pojištění, zajistí změny smluv a pomohou řešit pojistné události.

Pojisteni-osob_hlavni
ilustrační obrázek k - Pojištění života a zdraví

Pojištění života a zdraví

Životní pojištění chrání jednotlivce a jeho rodinu před finančními důsledky nenadálých životních situací. Základním principem životního pojištění je finanční zajištění rodiny a blízkých osob pro případ předčasného odchodu ze života, ale i v případě invalidity, která jednotlivci znemožní v důsledku poklesu pracovní schopnosti vykonávat své zaměstnání. Dalšími významnými složkami životního pojištění je zabezpečení pro případ úrazu, nemoci, či situace, kdy dojde ke ztrátě dosavadních příjmů rodiny.

ilustrační obrázek k - Pojištění vozidel

Pojištění vozidel

Pojištění odpovědnosti z provozu vozidla, tzv. povinné ručení, je základním pojištěním pro každé vozidlo, provozovaného na pozemní komunikaci. Hlavním úkolem povinného ručení je pojistná ochrana zdraví a majetku třetích osob, kterým byla způsobena škoda zapříčiněná provozem vozidla.

Doplňkem povinného ručení je havarijní pojištění, které poskytuje náhradu v případech havárie, odcizení, vandalismu, poškození vlivem živelné události či střetem se zvířetem. K těmto základním druhům lze uzavřít další doplňková pojištění, např. pojištění skel, zavazadel, pronájem náhradního vozidla, úrazové pojištění osob ve vozidle, asistenční služby a právní ochranu.

ilustrační obrázek k - Pojištění majetku

Pojištění majetku

Primárním cílem pojištění majetku je jeho ochrana proti následkům nepředvídatelných událostí. Pojištění majetku poskytuje finanční náhradu v případě škody v důsledku živelné události, vyplavení, krádeže, vandalismu a dalších neočekávaných událostí. Pojistit lze stavbu, rodinný dům, byt, domácnost, chatu, chalupu, ale i zahradu.

ilustrační obrázek k - Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti

Pojištění odpovědnosti za škodu je typ pojištění vztahujícího se na škodu, kterou pojištěný způsobil přímo nebo nepřímo na zdraví jiné osoby, či poškozením nebo zničením věci. Pojištění odpovědnosti chrání při škodě v zaměstnání, povolání nebo v běžném občanském životě.
ilustrační obrázek k - Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany

Pojištění právní ochrany představuje pojistný produkt, jehož cílem je uchránit klienty před náklady způsobenými soudním řízením. Pojišťovny hradí náklady na právního zástupce, soudní výdaje, poplatky za soudní znalce, apod.
ilustrační obrázek k - Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, III.pilíř

Penzijní připojištění, doplňkové penzijní spoření, III.pilíř

Dobrovolné penzijní spoření dává možnost si vytvořit finanční zabezpečení na důchodový věk, je podporováno státem přímými příspěvky a daňovými úlevami.

ilustrační obrázek k - Cestovní pojištění

Cestovní pojištění

Cestovní pojištění je nepovinné pojištění uzavírané před cestou do zahraničí. Základním principem je úhrada léčebných výloh v případě náhlého onemocnění, úrazu, ale také způsobené škody třetí osobě, či ztráty zavazadel a pojištění storna zájezdu. Součástí pojištění je také repatriace či převoz tělesných ostatků v případě úmrtí.

ilustrační obrázek k - Pojištění zvířat

Pojištění zvířat

Pojištění zvířat (mazlíčků) slouží ke krytí případných léčebných výloh u veterinárního lékaře v důsledku nemoci či úrazu.